СРПСКИ (ЋИР)SRPSKI (LAT)RUSSIANENGLISHITALIAN
Joomla Template Club
Преузимање докумената
Prodotto
Dimensione
Scaricati
ПРОПИСИ
СПИСАК ЗАКОНА И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА45,3 kB22020
ЗАКОН О СТАНДАРДИЗАЦИЈИ ("Службени гласник РС", број 36/09)85.8 KB15765
ЗАКОН О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЕЊИВАЊУ УСАГЛАШЕНОСТИ ("Службени гласник РС", број 36/09)130.6 KB16033
ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ("Службени гласник РС", број 36/09)787.4 KB16784
ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТОМАГНЕТНОЈ КОМПАТАБИЛНОСТИ ("Службени гласник РС", број 13/10)391.5 KB15821
ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ОПРЕМИ НАМЕЊЕНОЈ ЗА УПОТРЕБУ У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНИХ ГРАНИЦА НАПОНА ("Службени гласник РС", број 13/10)369.4 KB15999

SRPS СТАНДАРДИ
СПИСАК СРПС СТАНДАРДА17294

EN СТАНДАРДИ
ПРЕВОД СТАНДАРДА 907 (1)884,0 kB16830
ПРЕВОД СТАНДАРДА EN 632756,1 kB16788
ПРЕВОД СТАНДАРДА EN ISO 4254-1341,9 kB16885
СПИСАК ЕН СТАНДАРДА17176

ISO СТАНДАРДИ
СПИСАК ИСО СТАНДАРДА23062