СРПСКИ (ЋИР)SRPSKI (LAT)RUSSIANENGLISHITALIAN
Joomla Template Club
ИНФО
There are no translations available.ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОГАЂАЈИМА

 • У Привредној комори Србије у Београду, у оквиру пројекта партнерства DIHK-CEFTA Савезне Републике Немачке, одржан је 29.10.2013. године једнодневни семинар "ПРИМЕНА ТЕХНИЧКЕ РЕГУЛАТИВЕ ЕУ НА ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ШУМАРСКЕ ТРАКТОРЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ШУМАРСКЕ МАШИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ".

  Oбрадом две следеће теме:
  А) Искуства у примени постојеће техничке регулативе Републике Србије, која се односи на пољопривредне и шумарске машине, хармонизоване са регулативом ЕУ
  Б) Потреба и начин хармонизације техничке регулативе која се односи на пољопривредне и шумарске тракторе тј, на пољопривредна возила.

  Обрадом теме А) је детаљно представљена нова законска регулатива Републке Србије (Закон о стандардизацији, Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености, Правилник о безбедности машина и др.) и њена конкретна примена на оцењивање усаглашености машина за пољопривреду и шумарство. Констатовано је да је применом ове регулативе омогућен пласман ових производа на тржишта земаља ЕУ и тржиште Републике Србије, користећи само један хармонизовани поступак оцењивања усаглашености машине и суштински исту документацију која при томе прати машину, али коришћем различитих декларација и знакова усаглашености - ЦЕ и 3А. Поред овога је констатовано да се још увек не примењују доследно одредбе за тржишни надзор- инспекцију, које се односе на привредна друштва која се баве производњом и прометом ових производа.

  Обрадом теме Б) је констатовано да у Републици Србији не постоји технички пропис за тракторе за пољопривреду и шумарство заснован на регулативи ЕУ, те да би основа за израду истог требао да буде нови Правилник (ЕУ) бр. 167/2013. Учесницима је представ љен целокупан садржај и форма овог прописа са наглашеном комплементарношћу са Директивом за машине, односно Правилником о безбедности машина.

  Предавачи на Семинару су били:
  Проф. др Чедомир Дубока, Машински факултет у Београду и
  Васо Лабовић, дипл.маш. инж., директор Пословног удружења индустрије трактора, пољопривредних машина и опреме.


  Учесницима Семинара су на располагању PowerPoint презентације на задате теме, које су припремили предавачи.

  У раду Семинара је учествовао 21 представник привредних друштава за производњу и промет, државних органа, факултета и лабораторија за испитивање.
 • Нацинална агенције за регионални развој је финансијски помогла Пословном удружењу ИПМ да организује саветовање на тему "Примена захтева за безбедност, оцењивање усаглашености, СРПС и ЦЕ знак усаглашености за пољопривредне машине, према новом правном оквиру Републике Србије" које је одржано 03.12.2010. године у Новом Саду у оквиру XВИИ Научног скупа ''Развој трактора и мобилних система''. Своја излагања су имали представници Института за стандардизацију Србије, Института за безбедност и превентивни инжењеринг Нови Сад и Пословног удружења ИПМ.
 • Округли сто чланица Пословног удружења ИПМ на тему "Примена нове техничке регулативе у области машина за пољопривреду и шумарство - ИИ део", одржан је 24.06.2010.године на Пољопривредном факултету у Новом Саду, Департман за пољопривредну технику Лабораторија за погонске машине и тракторе. Кроз два уводна излагања уз одговарајућу презентацију, а затим кроз дискусију учесника размотрене су теме које се односе на примену:
  1. Нове машинске ЕУ директиве, хармонизованих стандарда и ЦЕ знака;
  2. Правилника о безбедности машина и оцењивања усаглашености машина (ЦЕ знак/СРПС знак усаглашености).
 • Пословно удружење ИПМ у сарадњи са Регионалном привредном комором Нови Сад је 27. априла 2010.г. организовало Округли сто на тему "Примена Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености и нових подзаконских аката у области машина за пољопривреду и шумарство"
 • Пошто се тема округлог стола односи на техничку регулативу усаглашену са регулативом ЕУ и везана је за обезбеђење предуслова за производњу, извоз, увоз и стављање у употребу ове опреме, као уводничари су учествовали представници Министрства економије и регионалног развоја, Института за стандардизацију Србије и представник Пословног удружења ИПМ.


КАЛЕНДАР САЈМОВАОСТАЛО