СРПСКИ (ЋИР)SRPSKI (LAT)RUSSIANENGLISHITALIAN
Joomla Template Club
Oznaka CE
There are no translations available.ZNAKOVI USAGLAŠENOSTI ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE


"CE" znak:

"3A" srpski znak usaglašenosti:

        


  Postupak ocenjivanja usaglašenosti i označavanje poljoprivrednih mašina ''CE'' znakom sprovodi proizvođač u skladu sa:
           - EU direktivom za mašine 2006/42/EC,
           - EU direktivom za niski napon 2006/95/EC,
           - EU direktivom za elektromagnetnu kompatabilnost 2004/108/EC.  Ocenjivanje usaglašenosti prema EU direktivama su ekvivalentna zahtevima utvrđenim u zakonima i propisima Novog pravnog okvira Republike Srbije, čime se stiču uslovi za označavanje poljoprivrednih mašina "3A" Srpskim znak usaglašenosti u skladu sa:
           - Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (Sl.glasnik RS 36/2009),
           - Uredbom o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgleda i sadržaju znaka usaglašenosti (Sl.glasnik RS 98/2009),
           - Pravilnikom o bezbednosti mašina (odnosi se na sve poljoprivredne mašine, izuzev traktora i njihove opreme) (Sl.glasnik RS 58/2016),
           - Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona (Sl.glasnik RS 25/2016),
           - Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatabilnosti (Sl.glasnik RS 25/2016).  Пословно удружење ИПМ је са својим чланицама, у оквиру радне групе за техничку регулативу, реализовало следеће послове на оцењивању усаглашености и постављању CЕ знака и Српског знака усаглашености 3A:

  - na jednorednim, dvorednim i šestorednim beračima kukurza proivođača "Berko" d.o.o. Mol,

  - na špartačima, setvospremačima, germinatorima, tanjiračama i podrivačima sa rotorom proivođača "Agromerkur" doo Ada,

  - na rotacioima kosačicama, rotacionim sakupljačima sena, rasipačima mineralnog đubriva i poluteškim traktorskim frezama proivođača "Termometel" doo Ada,

  - na mešalici betona/maltera, transporteru za kukuruz, mlinu krunjaču i pneumatskom transporteru proivođača "Lifam M" d.o.o. Stara Pazova,

  - na univerzalnom višenamenskom oruđu, sadilici za arpađik, setvospremaču, tanjirači, prskalici i ciklonu-rasipaču proivođača "Agroart" d.o.o. Stara Pazova,

  - na Beraču koštičavog voća proizvođača Elektronik SZR Đurinci,

  - na univerzalnoj pneumatskoj sejalici za ratarske i povrtarske kulture od 2-12 redova, pneumatskoj sejalici za setvu povrća od 4-12 redova, žitnoj sejalici širine 2-6 metara i mašini za setvu pšenice bez prethodne obrade (oranja, tanjiranja i drugih priprema za sevu) proivođača "Agria" d.o.o. Subotica,

  - na rotacionim frezama proivođača "Fap Livnica sa nadgradnjom " d.o.o. Prijepolje,

  - na zglobnoj rotofrezi za obradu zemljišta između stabala u redu proivođača "Zootehna" Prokuplje,

  - na setvospremačima, tanjiračama, podrivačima, thunderima, polugerminatorima, germinatorima, cambridge mašinama, gruberima, kultivatorima i drljačama proizvođača SATEX - Ada