СРПСКИ (ЋИР)SRPSKI (LAT)RUSSIANENGLISHITALIAN
Joomla Template Club
техничка регулатива


ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ

 • Закони и подзаконска акта:

  - Закон о стандардизацији
  ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 46/2015)

  - Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености
  ("Службени гласник РС", број 36/09)

  - Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледа и садржају знака усаглашености
  ("Службени гласник РС", број 98/2009)

  - Правилник о безбедности машина
  ("Службени гласник РС", број 58/2016)

  - Правилник о електромагнетној компатабилности
  ("Сл. гласник РС", бр. 25/2016)

  - Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона
  ("Службени гласник РС", број 25/2016)

  - Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају
  на путевима ("Службени гласник РС", бр. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 102/14, 41/15, 78/15, 111 /15, 14/16,
  108/16 и 7/17

  - Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору
  ("Сл. гласник РС", бр. 1/2013)

 • Директиве ЕУ:

  - Директива за машине 2006/42/ЕЦ и 2009/127/ЕЦ

  - Директива за ниски напон 2014/65/ЕЦ

  - Директива за електромагнетну компатабилност 2014/30/ЕЦ

  - Директива за спољ. буку 2000-14-ЕЦ и 2005-88-ЕЦ

  - Уредба еу бр. 167/2013 европског парламента и савета о хомологацији и надзору тржишта трактора за пољопривреду и шумарство

  - Директива 2000/14/еу и 2005/88/еу европског парламента и савета о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору