СРПСКИ (ЋИР)SRPSKI (LAT)RUSSIANENGLISHITALIAN
Joomla Template Club
Системи менаџмента


СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ПРЕМА СТАНДАРДУ ISO 9001

Пословно удружње ИПМ је са својим чланицама, у оквиру радне групе за системе менаџмента и информатику, извело следеће активности:
  • Уведен и сертификован систем менаџмента квалитетом према стандарду ISO 9001:2001 за чланицу "ФАП Ливница са надградњом" Пријепоље
  • Учествује у активностима на примени система менаџмента квалитетом за чланицу "ИМТ" Нови Београд


ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

  • Пословно удружење ИПМ је реализовало Интернет портал www.udruipm.rs који је финансирала Агенција за мала и средња предузећа у оквиру Програма подршке удружењима предузатника за 2008. годину.
  • ПУ ИПМ је дало предлог Агенцији за мала и средња предузећа за финансирање софтвера за управљање документима система менаџмента квалитета као софтверска подршка већ имплементираним системима менађмента квалитета, односно сертификованим предузећима према ISO 9001, али и другим системима (ISO 14001, ISO 18001, HACCP, ISO 22000 i sl); предлог није прихваћен за финансирање у 2008.години, а ни на поновљени предлог за финансирање у 2010. години.