СРПСКИ (ЋИР)SRPSKI (LAT)RUSSIANENGLISHITALIAN
Преузимање докумената
Product
Size
Downloads
ПРОПИСИ
СПИСАК ЗАКОНА И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА45,3 kB11185
ЗАКОН О СТАНДАРДИЗАЦИЈИ ("Службени гласник РС", број 36/09)85.8 KB5291
ЗАКОН О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЕЊИВАЊУ УСАГЛАШЕНОСТИ ("Службени гласник РС", број 36/09)130.6 KB5422
ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ("Службени гласник РС", број 36/09)787.4 KB6001
ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТОМАГНЕТНОЈ КОМПАТАБИЛНОСТИ ("Службени гласник РС", број 13/10)391.5 KB5185
ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ОПРЕМИ НАМЕЊЕНОЈ ЗА УПОТРЕБУ У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНИХ ГРАНИЦА НАПОНА ("Службени гласник РС", број 13/10)369.4 KB5234

SRPS СТАНДАРДИ
СПИСАК СРПС СТАНДАРДА6340

EN СТАНДАРДИ
ПРЕВОД СТАНДАРДА 907 (1)884,0 kB6055
ПРЕВОД СТАНДАРДА EN 632756,1 kB6140
ПРЕВОД СТАНДАРДА EN ISO 4254-1341,9 kB6301
СПИСАК ЕН СТАНДАРДА6474

ISO СТАНДАРДИ
СПИСАК ИСО СТАНДАРДА9069