СРПСКИ (ЋИР)SRPSKI (LAT)RUSSIANENGLISHITALIAN
Преузимање докумената
Prodotto
Dimensione
Scaricati
ПРОПИСИ
СПИСАК ЗАКОНА И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА45,3 kB11206
ЗАКОН О СТАНДАРДИЗАЦИЈИ ("Службени гласник РС", број 36/09)85.8 KB5311
ЗАКОН О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЕЊИВАЊУ УСАГЛАШЕНОСТИ ("Службени гласник РС", број 36/09)130.6 KB5444
ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ("Службени гласник РС", број 36/09)787.4 KB6024
ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТОМАГНЕТНОЈ КОМПАТАБИЛНОСТИ ("Службени гласник РС", број 13/10)391.5 KB5204
ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ОПРЕМИ НАМЕЊЕНОЈ ЗА УПОТРЕБУ У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНИХ ГРАНИЦА НАПОНА ("Службени гласник РС", број 13/10)369.4 KB5264

SRPS СТАНДАРДИ
СПИСАК СРПС СТАНДАРДА6366

EN СТАНДАРДИ
ПРЕВОД СТАНДАРДА 907 (1)884,0 kB6085
ПРЕВОД СТАНДАРДА EN 632756,1 kB6160
ПРЕВОД СТАНДАРДА EN ISO 4254-1341,9 kB6328
СПИСАК ЕН СТАНДАРДА6495

ISO СТАНДАРДИ
СПИСАК ИСО СТАНДАРДА9168